Wszystkie drogi na nowych etapach osiedla będą oświetlone przez latarnie LED zasilane panelami słonecznymi