Regulamin promocji „350.000 zł za apartament 29-L2”

Organizatorem akcji promocyjnej jest firma Struxi sp. z o.o. . z siedzibą w Opolu (45-015 Opole, ul. Rynek 24/25), zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego...